Language switcher

Social

 

Одржана работилница „Основни принципи и компоненти на еко туризмот“ Потпишан Договор за изградба на Регионалниот музеј на ретки минерали Меѓународна Koнференција „Добри практики за регионален развој во Источен плански регион“
Потпишан договор за реализација на проект „Изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница во Берово“ Обучени компании од Источен плански регион на РСМ и менторска поддршка на МСП во рамки на проектот „Акцелератор на знаења за МСП“ МЕКА Работилница за идентификација на проектни идеи / концепти за Иновативен проект во  рамки на проектот „Оддржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“
Eднодневна регионална Koнференција „Партнерство за забрзана децентрализација, инклузивен и одржлив развој“ Инфо сесија за презентација на Инструментот за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации.  Презентација на 16те одобрени проекти во рамки на  грантовата шема за инвестициските и иновативните проекти и потпишување на договорите за истите

Сакај ја Македонија ЦРС-Брегалница 07.04.2014 Промоција на центарот
Бизнис центар Македонско-Бугарски Евро денови - Бизнис без граници Патеката на железната завеса
Коференција за улогата на жената Работилница 28.05.2009 КРЕАТИВА
Потпишани договори за туризам и ГАП, 16.06.2014 Потпишување на договори за финансирање на проекти Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I
Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Подобрување на можност за развој на спортско-рекреативен и езерски туризам во Источен Паркот на Макфест