Language switcher

Social

 

90. Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза

Име на проектот: 
„Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза“

Партнери:
Фармахем, Агровинка

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.480.000,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација

89. Еко-етно парк “Чешиново-Облешево

Име на проектот: 
„Еко-етно парк “Чешиново-Облешево“

Партнери:
Општина Чешиново-Облешево, Фармахем

Финансирани од:
SDC, Општина Чешиново-Облешево

Буџет на проектот во денари:
7.328.696,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria25fe9134df

88. Стари Вековни дрвја

Име на проектот: 
„Стари Вековни дрвја“

Партнери:
БФОР, Фармахем

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.218.477,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleriac16d1d6c61

87. Одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Пијанец-Малеш фаза 2-општина Делчево

Име на проектот: 
„Одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Пијанец-Малеш фаза 2-општина Делчево“

Партнери:
Општина Делчево, Пехчево, Берово, Фармахем

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
2.657.800,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria4d345c3f9c

86. Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани

Име на проектот: 
„Изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастир Пресвета Богородица – туристичка населба Добра Вода општина Кочани“

Партнери:
Општина Кочани

Финансирани од:
АФПЗРР

Буџет на проектот во денари:
15.296.671,00 денари
Буџет Општина Кочани: 2.333.390,45 денари
Буџет АФПЗРР: 12.963.280,30 денари

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација

85. Со младите во заедничка зелена иднина

Име на проектот: 
„Со младите во заедничка зелена иднина“

Партнери:
Општина Штип

Финансирани од:
МЛС и Општина Штип

Буџет на проектот во денари:
53.756.621,00 денари
Буџет Општина Штип: 37.792.758,00 денари
Буџет МЛС: 15.963.863,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria79f0cb3c61

84. Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)

Име на проектот: 
„Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)“

Партнери:
Фармахем и општина Кочани

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
252.860,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria46009294eb

83. Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква

Име на проектот: 
„Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква“

Партнери:
Фармахем и општина Кочани

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.346.330,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleriaffd84d59fc

82. Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква

Име на проектот: 
„Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква“

Партнери:
Фармахем и општина Кочани

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.459.300,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria9aa359fc04

81. Каталог на реализирани проекти

Име на проектот:  
„Каталог на реализирани проекти“

Партнери:
Министерство за локална самоурава и Биро за регионален развој

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
94.400,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Преземете го каталогот со клик на овој линк.

80. Програма за зачувување на Природата во Македонија – II фаза

Име на проектот: 
„Програма за зачувување на Природата во Македонија - II фаза“

Партнери:
Фармахем

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
 

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација

79. Изградба на спомен обележје на местото на загинувањето на Никола Карев „Свиланово“

Име на проектот: 
„Изградба на спомен обележје на местото на загинувањето на Никола Карев „Свиланово““

Партнери:
Општина Кочани и општина Чешиново-Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
4.785.607,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да.

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleriae0a3138498

78. Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I

Име на проектот: 
„Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I“

Партнери:
 

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
 

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација.

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria178a0822fb

77. Бизнис центар „КЛИК“ поблиску до вашиот бизнис

Име на проектот: 
„Бизнис центар „КЛИК“ поблиску до вашиот бизнис“ 

Партнери:
 

Финансирани од:
ГИЗ (LEIWW+)

Буџет на проектот во денари:
551.700,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleriafb56ce141e

76. „Паркот на Макфест“

Име на проектот: 
„Паркот на Макфест“ (изградба на плоштад, плато, фонтана и мини амфитеатар)

Партнери:
Општина Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
7.357.533,00 

Реализиран (Да/Не): 
Реализиран

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleriad377ac2f9e

75. Зелени згради за заедничка зелена иднина – ГРЕЕН

Име на проектот: 
„Зелени згради за заедничка зелена иднина – ГРЕЕН“

Партнери:
Регионална Администрација Благоевград - Република Бугарија

Финансирани од:
ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија - Р. Македонија 2014-2020

Буџет на проектот во денари:
25.133.861,00

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација.

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria37e2df0470

74. Изградба на пристапен пат од Регионален пат Р-601 до село ВРТЕШКА, црква Свети Ѓорги (Планинарски дом Вртешка)

Име на проектот: 
„Изградба на пристапен пат од Регионален пат Р-601 до село ВРТЕШКА, црква Свети Ѓорги
(Планинарски дом Вртешка)“

Партнери:
Општина Чешиново – Облешево, општина Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
13.000.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

73. Регулација на речно корито на Виничка река –Фаза I

Име на проектот: 
„Регулација на речно корито на Виничка река –Фаза I“

Партнери:
Општина Виница, општина Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
4.705.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

72. Организација на меѓународен фолклорен фестивал ЧЕТЕРСЕ 2016

Име на проектот: 
„Организација на меѓународен фолклорен фестивал ЧЕТЕРСЕ 2016“

Партнери:
 

Финансирани од:
 

Буџет на проектот во денари:
 

Реализиран (Да/Не): 
 

71. Изработка на основен проект за регулација на дел од Кочанска река – Општина Кочани

Име на проектот: 
„Изработка на основен проект за регулација на дел од Кочанска река – Општина Кочани“

Партнери:
Општина Кочани, општина Чешиново - Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.030.140,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

70. Подобрување на можноста за развој на спортско- рекреативниот и езерскиот туризам во Источниот плански регион на Р. Македонија (Беровско езеро, Езеро Градче и Езеро Калиманци)

Име на проектот: 
„Подобрување на можноста за развој на спортско- рекреативниот и езерскиот туризам во Источниот плански регион на Р. Македонија (Беровско езеро, Езеро Градче и Езеро Калиманци)“

Партнери:
Општина Берово, општина Македонска Каменица, општина Кочани и општина Зрновци.

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.059.640,00 

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria4cc85f0056
.

69. Заштита на животната средина преку изработка на инвестиционо-техничка документација за атмосферски води (Чешиново-Облешево)

Име на проектот: 
„Заштита на животната средина преку изработка на инвестиционо-техничка документација за атмосферски води (Чешиново-Облешево)“

Партнери:
 

Финансирани од:
 

Буџет на проектот во денари:
 

Реализиран (Да/Не): 
 

68. Изработка на Урбанистички планови за села во Источниот плански регион Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево

Име на проектот: 
„Изработка на Урбанистички планови за села во Источниот плански регион Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево“

Партнери:
Општина Кочани, општина Карбинци, општина Македонска Каменица, општина Зрновци, општина Чешиново-Облешево и општина Пехчево

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево

Буџет на проектот во денари:
22.886.094,00 

Реализиран (Да/Не): 
Да

67. Реконструкција на мост с. Ратавица – с. Бунеш

Име на проектот: 
„Реконструкција на мост с. Ратавица-с. Бунеш“, општина Пробиштип

Партнери:
Општина Пробиштип

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општина Пробиштип

Буџет на проектот во денари:
3.909.094,67 

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria0ff8950cbd

66. Инвестиции во локална патна инфраструктура во Источен плански регион за општините Виница (450 км), Берово (1253 км) и Дечево (297 км) Мерка 323

Име на проектот: 
„Инвестиции во локална патна инфраструктура во Источен плански регион за општините Виница (450 км), Берово (1253 км) и Дечево (297 км)
Мерка 323“

Партнери:
 

Финансирани од:
 

Буџет на проектот во денари:
 

Реализиран (Да/Не): 
 

65. Изградба на локален пат од локален пат с. Врсаково – с. Судиќ до с. Д. Трогерци Мерка 321

Име на проектот: 
„Изградба на локален пат од локален пат с. Врсаково – с. Судиќ до с. Д. Трогерци“
Мерка 321

Партнери:
Општина Штип

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општина Штип

Буџет на проектот во денари:
30.760.939,45 

Реализиран (Да/Не): 
Да

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria4a4d3d5621

64. Инвестиционо-техничка документација за сообраќајни проекти за општините во состав на Источниот плански регион

Име на проектот: 
„Инвестиционо-техничка документација за сообраќајни проекти за општините во состав на Источниот плански регион“

Партнери:
11 општини од ИПР

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.299.973,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

63. Изградба на потпорни ѕидови на локалниот пат Студенец- Двориште, општина Берово

Име на проектот: 
„Изградба на потпорни ѕидови на локалниот пат Студенец-Двориште, општина Берово“

Партнери:
Општина Берово, Фармахем

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
1.530.518,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria80b3adeaaf

62. Изградба на потпорни ѕидови на ул.Иво Лола Рибар во општина Виница

Име на проектот: 
„Изградба на потпорни ѕидови на ул.Иво Лола Рибар во општина Виница“

Партнери:
Општина Виница

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
2.855.246,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

61. Елаборат за извршени геомеханички истражни работи и лабораториски испитувања на локација предвидена за изградба на потпорни ѕидови на ул. Иван Лола Рибар во Виница

Име на проектот: 
„Елаборат за извршени геомеханички истражни работи и лабораториски испитувања на локација предвидена за изградба на потпорни ѕидови на ул. Иван Лола Рибар во Виница“

Партнери:
Општина Виница

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
320.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

60. Санација на армирано бетонски пропусти, на Видивишка река с. Видовоште

Име на проектот: 
„Санација на армирано бетонски пропусти, на Видивишка река с. Видовоште“

Партнери:
Општина Зрновци

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
1.148.121,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria502a0a5e3b

59. Осветлување на Лесновските монашки пештери и санација на постоечки пристапни пешачки патеки

Име на проектот: 
„Осветлување на Лесновските монашки пештери и санација на постоечки пристапни пешачки патеки“

Партнери:
Општина Штип, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.740.733,64 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria893677e33e

58. Партерно уредување околу археолошкиот локалитет Мородвис

Име на проектот: 
„Партерно уредување околу археолошкиот локалитет Мородвис“

Партнери:
Општина Штип Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.938.550,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria7d5a645b56

57. Адаптација на објект Бања „Кежовица“ Штип - ФАЗА Г

Име на проектот: 
„Адаптација на објект Бања „Кежовица“ Штип - ФАЗА Г“

Партнери:
Општина Штио, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.297.941,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleriac48f5456d6

56. Туристички Инфо Центар Пониква

Име на проектот: 
„Туристички Инфо Центар Пониква“

Партнери:
Општина Кочани, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.893.410,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleriac65519d942

55. Изработка на маркет анализа за производи од ИПР

Име на проектот: 
„Изработка на маркет анализа за производи од ИПР“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.588.516,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Преземи документ, кликни тука.

54. Изработка на елаборати за валоризација на природните реткости: Стамер, Ѕвегор, Црна Дудинка, Даб с.Бели, Киселичка Пештера и Дабоски Андак

Име на проектот: 
„Изработка на елаборати за валоризација на природните реткости: Стамер, Ѕвегор, Црна Дудинка, Даб с.Бели, Киселичка Пештера и Дабоски Андак“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.156.400,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Преземи елаборати:

53. Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја

Име на проектот: 
„Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.850.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

52. Изработка на Студија за статус на пасиштата во ИПР и деловите кои гравитираат кон сливот на река Брегалница

Име на проектот: 
„Изработка на Студија за статус на пасиштата во ИПР и деловите кои гравитираат кон сливот на река Брегалница“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.235.324,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

51. Регулација на река Киселица - општина Пробиштип

Име на проектот: 
„Регулација на река Киселица - општина Пробиштип“

Партнери:
Општина Пробиштип

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.420.019,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

View the embedded image gallery online at:
http://arhiva.eastregion.mk/proekti#sigProGalleria80d35c9eeb

50. Санација и дислокација на десен колектор во село Оризари - Општина Кочани

Име на проектот: 
„Санација и дислокација на десен колектор во село Оризари - Општина Кочани“

Партнери:
Општина Кочани

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.837.011,00  мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

49. Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с.Чифлик (II фаза)

Име на проектот: 
„Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с.Чифлик (II фаза)“

Партнери:
Пехчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.050.357,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

48. Извештај за стратегиска оценка на влијанието на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024) врз животната средина

Име на проектот: 
„Извештај за стратегиска оценка на влијанието на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024) врз животната средина“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
55.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Преземете: Извештај

47. Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2016 - 2025

Име на проектот: 
„Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2016 - 2025“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
2.650.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Преземи: Студија (pdf) | Стратегија (pdf)

46. Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница

Име на проектот: 
„Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
14.237.864,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Интегрален извештај за спроведувањето на проектната активност (кликни тука за преземање)

 

Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

 

Извештај за состобјата со заштитните подрачја во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

Карта на еколошка сензитивност на сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

45. „Формирање на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

Име на проектот: 
„Формирање на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

Партнери:
Министерството за локална самоуправа, Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) и  Центарот за развој на Источен плански регион

Финансирани од:

Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP)

Буџет на проектот во евра:
24.710,00

Реализиран (Да/Не): во тек на реализација

44. „Планините зборуваат и не поврзуваат“

Име на проектот: 
„Планините зборуваат и не поврзуваат“

Партнери:
Источен и Југоисточен плански регион

Финансирани од:

Проектот е финансиран од Европската Унија и управуван од Германското Друштво за меѓународна соработка (ГИЗ),  Програма за регионален економски развој во Македонија.

Буџет на проектот во евра:
30.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

43. „“Осогово” – препознатлива туристичка дестинација и регионален планински центар – до мобилност и комуникација со изградба на жичари и ски лифтови за вертикален транспорт“

Име на проектот: 
“Осогово” – препознатлива туристичка дестинација и регионален планински центар – до мобилност и комуникација со изградба на жичари и ски лифтови за вертикален транспорт“

Партнери:
Источен и Северо-источен плански регион

Финансирани од:

Проектот е финансиран од Европската Унија и управуван од Германското Друштво за меѓународна соработка (ГИЗ), Програма за регионален економски развој во Македонија.

Буџет на проектот во евра:
30.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

42. “Изградба на патишта и паркиралишта во СРТЦ Пониква“

Име на проектот: 
Изградба на патишта и паркиралишта во СРТЦ Пониква

Партнери:
Општините Кочани, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Виница, Зрновци и Македонска Каменица. 

Финансирани од:
Проектот е финансиран од Европската Унија и управуван од Германското Друштво за меѓународна соработка (ГИЗ),

Програма за регионален економски развој во Македонија.

Буџет на проектот во евра:
30.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

41. “Промоција на богатството на разликите и зачувување на културно-историското наследство во функција на регионалниот развој”(Реконструкција на Турска бања-општина Виница)

Име на проектот: 
Промоција  на богатството на разликите и зачувување на културно-историското наследство во функција на регионалниот развој

Партнер:
Виница, Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во евра:
3.410.921,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

40. “Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи II фаза”

Име на проектот: 
“Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна  на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи II фаза”

Партнер:
Делчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во евра:
2.552.580,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

39. Стариот сјај на новата Баргала - Изработка на Урбанистички план вон населено место, за рекреативно едукативен центар “Баргала”

Име на проектот: 
Стариот сјај на новата Баргала

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во евра:
156.000,00

38. Стратегија за комуникација на Програмата за зачувување на природата во Македонија.

Име на проектот: 
Стратегија за комуникација на Програмата за зачувување на природата во Македонија

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во евра:
595.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да

37. Подготовка на физибилити студии за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија

Име на проектот: 
Подготовка на физибилити студии за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија

Партнер:
Општински Центар “Ѓорги Тодоров-1885”, Општина Белица, Република Бугарија

Партнер:
Здружение на граѓани “Каменица – САСА”, Македонска Каменица, Република Македонија и
Центар за развој на Источен планси регион, Штип.

Финансирани од:
ИПА Програма за прекугранична соработка Р. Македонија-Р.Бугарија

Буџет на проектот во евра:
146.304,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

Преземи: флаер | студија

36. Уредување на Регионален СРЦ БРЕГАЛНИЦА со заштитно и парково зеленило

Име на проектот: 
Уредување на Регионален СРЦ БРЕГАЛНИЦА со заштитно и парково зеленило

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ГИЗ РЕД

Буџет на проектот во денари:
2.767.500,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

35. Изградба на дом за стари и изнемоштени лица-техничка документација

Име на проектот: 
Изградба на дом за стари и изнемоштени лица-техничка документација

Партнер:
Кочани, Пробиштип

Финансирани од:
ГИЗ РЕД

Буџет на проектот во денари:
1.691.250,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

34. Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион КРЕАТИВА

Име на проектот: 
Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион КРЕАТИВА

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ / Штип

Буџет на проектот во денари:
27.675.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

33. Да станеме пријатели преку мултикултурен дијалог

Име на проектот: 
Да станеме пријатели преку мултикултурен дијалог

Партнер:
Штип

Финансирани од:
Youth in action, program of EU

Буџет на проектот во денари:
1.010.384,00

Реализиран (Да/Не):
Да

 

32. Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи I фаза

Име на проектот: 
Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи I фаза

Партнер:
Делчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.106.367,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

31. Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с. Чифлик (1ва фаза)

Име на проектот: 
Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с. Чифлик (1ва фаза)

Партнер:
Пехчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
5.128.632,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

30. Програма за зачувување на природата во Македонија

Име на проектот: 
Програма за зачувување на природата во Македонија

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
263.940.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

29. Проект за управување со речниот слив на река Брегалница 2012-2016

Име на проектот: 
Проект за управување со речниот слив на река Брегалница 2012-2016

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
Државен Секретаријат за Економски Работи на Швајцарија, МЗСПП

Буџет на проектот во денари:
239.840.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

28. Справување со „Широкопојасен интернет јазол“ во руралните области во ЈЕИ преку модел на ЈПП

Име на проектот: 
Справување со „Широкопојасен интернет јазол“ во руралните области во ЈЕИ преку модел на ЈПП

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип), тест регија општина Берово

Финансирани од:
ЕРДФ / ИПА, 11.970.975,00 кофинансирање од земјите

Буџет на проектот во денари:
79.806.582,00 за сите 9 земји од Европа

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

Веб страница: http://www.ppp4broadband.eu/


Изјава за медиумите за проектот.

 
 

27. Тематско патување во Словенија: „Регионален економски развој преку иновативни идеи за Регионален менаџмент“ за Градоначалниците и Раководителите на Центрите за развој на Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија

Име на проектот: 
Тематско патување во Словенија: „Регионален економски развој преку иновативни идеи за Регионален менаџмент“ за Градоначалниците и Раководителите на Центрите за развој на Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип), 10 општини од ЈИПР

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
959.400,00

Реализиран (Да/Не):
Да

26. Заштита и зачувување на биодиверзитетот на Малешевските планини

Име на проектот: 
Заштита и зачувување на биодиверзитетот на Малешевските планини

Партнер:
Берово, Пехчево

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ за ЦРИПР

Буџет на проектот во денари:
6.170.000,00 за двете страни

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

Преземи: информативен водич

Веб страница: www.maleshmountain.eu

 

25. Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст

Име на проектот: 
Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ за ЦРИПР

Буџет на проектот во денари:
5.518.887,00 за двете страни

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: бизнис каталог

Веб страница: www.jumb-cb.eu/en/project

24. Прекугранична образовна мрежа за деца со посебни потреби

Име на проектот: 
Прекугранична образовна мрежа за деца со посебни потреби

Партнер:
Штип, Кочани, Виница, Пробиштип

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ за ЦРИПР

Буџет на проектот во денари:
17.208.315,00 за двете страни

Реализиран (Да/Не):
Да

Веб страница: www.sinet-bg.eu

 

 

23. Изработка на техничка документација за регионален собирен центар за животни (сточен пазар во с. Облешево, општина Чешиново-Облешево)

Име на проектот: 
Изработка на техничка документација за регионален собирен центар за животни (сточен пазар во с. Облешево, општина Чешиново-Облешево)

Партнер:
Чешиново-Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
731.260,00

Реализиран (Да/Не):
Да

  

22. Подготовка на професорите од средните училишта за вршење на претприемачка едукација I (прва фаза)

Име на проектот: 
Подготовка на професорите од средните училишта за вршење на претприемачка едукација I (прва фаза)

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
922.500,00

Реализиран (Да/Не):
Да

21. Воспоставување на Регионални Акциски Групи во ИПР

Име на проектот: 
Воспоставување на Регионални Акциски Групи во ИПР

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
196.800,00

Реализиран (Да/Не):
Да

20. Заштита на населението во Источниот плански регион од заразни болести преку дезинсекција на возрасни комарци

Име на проектот: 
Заштита на населението во Источниот плански регион од заразни болести преку дезинсекција на возрасни комарци

Партнер:
8 општини од регионот - Штип, Кочани, Пробиштип, Виница, Берово, М.Каменица, Пехчево, Зрновци.

Финансирани од:
8 општини од регионот - Штип, Кочани, Пробиштип, Виница, Берово, М.Каменица, Пехчево, Зрновци.

Буџет на проектот во денари:
1.091.340,00

Реализиран (Да/Не):
Да

19. Превземање технологии, знаења и искуства во собирање,чување, одржување и анализирање на општински и останати јавни податоци-Воспоставување на ГИС во ИПР

Име на проектот: 
Превземање технологии, знаења и искуства во собирање,чување, одржување и анализирање на општински и останати јавни податоци-Воспоставување на ГИС во ИПР

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ЦМСР / Р. Словенија

Буџет на проектот во денари:
12.400.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

18. Промотивен ден на регионот, Ден на градот 19 Декември-Св.Никола, општина Штип

Име на проектот: 
Промотивен ден на регионот, Ден на градот 19 Декември-Св.Никола, општина Штип

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
300.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да

17. Студија за развој на Ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија

Име на проектот: 
Студија за развој на Ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија

Партнер:
Кочани, Пробиштип, Македонска Каменица

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.206.196,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: студија и флаер

16. Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза II (втора)

Име на проектот: 
Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза II (втора)

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.409.701,00

Реализиран (Да/Не):
-

15. Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза I (прва)

Име на проектот: 
Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза I (прва)

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
6.255.370,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаер

14. Студија за формирање на регионален репро центар во подршка на сточарството

Име на проектот: 
Студија за формирање на регионален репро центар во подршка на сточарството

Партнер:
Чешиново-Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
733.450,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: брошура

13. Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст-ЕТНО КУЌА

Име на проектот: 
Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст-ЕТНО КУЌА

Партнер:
Зрновци

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.258.141,00

Реализиран (Да/Не):
Да

 

12. Регионален Маркетинг-Брошура, мапа, спот

Име на проектот: 
Регионален Маркетинг-Брошура, мапа, спот

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
922.500,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: брошура, мапа, спот.

11. Поддржување на самовработување на жени и млади

Име на проектот: 
Поддржување на самовработување на жени и млади

Партнер:
Македонска Каменица

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
184.350,00

Реализиран (Да/Не):
Да

10. Интегрирана туристичка понуда дож патеката на железната завеса

Име на проектот: 
Интегрирана туристичка понуда дож патеката на железната завеса

Партнер:
Берово, Пехчево, Делчево, Зрновци

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
2.259.705,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаери

9. Асфалтирање на патен правец с.Панталеј-с.Рајчани со поврзување со с.Турско Рударе ( I и II фаза)

Име на проектот: 
Асфалтирање на патен правец с.Панталеј-с.Рајчани со поврзување со с.Турско Рударе ( I и II фаза)

Партнер:
Пробиштип, Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
8.533.560,00

Реализиран (Да/Не):
Да

   

8. Сигнализација и сигналитика на туристичките локалитети во микрорегионот Пијанец-Малеш

Име на проектот: 
Колекторски систем с.Митрашинци, Берово  ( I и II фаза)

Партнер:
Берово, Пехчево, Делчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.151.824,00

Реализиран (Да/Не):

Да

Преземи: брошура

  

7. Колекторски систем с.Митрашинци, Берово ( I и II фаза)

Име на проектот: 
Колекторски систем с.Митрашинци, Берово  ( I и II фаза)

Партнер:
Берово

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.364.271,00

Реализиран (Да/Не):
Да

6. Физибилити студија за изградба на мини акумулација на река Косевичка

Име на проектот: 
Физибилити студија за изградба на мини акумулација на река Косевичка

Партнер:
Македонска каменица

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
2.425.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаер | студија

5. Еко патека за поврзување на с. Лесново општина Пробиштип со с. Панталеј општина Кочани

Име на проектот: 
Еко патека за поврзување на с. Лесново општина Пробиштип со с. Панталеј општина Кочани

Партнер:
Пробиштип, Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
2.193.429,00

Реализиран (Да/Не):
Да

    

4. Физибилити Студија со идејни решенија за изградба на мали акумулации во месноста Арамиска чешма

Име на проектот: 
Физибилити Студија со идејни решенија за изградба на мали акумулации во месноста Арамиска чешма

Партнер:
Кочани, Пробиштип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.163.350,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: Студија | Флаер

3. Студија за одржлив развој на органско земјоделско производство во микрорегионот: Пијанец-Малеш, Осоговски, Плачковички

Име на проектот:
Студија за одржлив развој на органско земјоделско производство во микрорегионот: Пијанец-Малеш, Осоговски, Плачковички

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.768.540,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаер | студија

2. Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, брани)

Име на проектот:
Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, брани)

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
2.384.780,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Превземете: флаер | студија

1. Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион

Име на проектот: 
Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.139.880,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземете: студија и флаер