Language switcher

Social

 

Одржана Третта Седница на Советот за развој на Источен плански регион

На ден 26.12.2017 година во општина Виница се одржа Треттата Седница на Советот за развој на Источен плански регион.

На Седницата се усвои Финансискиот план на Центарот за развој на источен плански регион за 2018 година и се донесе Годишниот Акционен план за 2018 година за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019.

Се презентираше Информација за напредокот на Програмата за зачувување на природата во Македонија – фаза 2, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка.

Се презентираа и  активностите за воспоставување на заштитени подрачја во Брегалничкиот регион во рамките на Програмата за зачувување на природата во Македонија – фаза 2.