Language switcher

Social

 

Одржана Прес конференција за Проектот Креатива

Центарат за развој на Источен плански регион – Штип, Република Македонија, заедно со Општинскиот културен центар „Петко Рачав Славејков -1938“ с. Брезница, општина Гоце Делчев од Република Бугарија, на III (третиот) повик од IPA Програмата за прекугранична сорботка помеѓу Република Бугарија - Република Македонија CCINUMBER2007CB16IPO007 го добија Проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион“ – КРЕАТИВА.

 

 

Центарат за развој на Источен плански регион – Штип, како водечки партнер во Проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион“ – КРЕАТИВА, на 11.03.2014 година во 12.00 ч. Во хотел Изгрев – Штип организира и одржа Промоција / Прес конференција по повод официјалниот почеток на Проектот.

На Прес конференцијата свое обраќање за значењето на Проектот имаа:

- Прим. М-р. Илчо Захариев – градоначалник на општина Штип

  • - Г-дин. Владимир Москов – градоначалник на општина Гоце Делчев, Република Бугарија
  •  
  • - Г-ѓа Драгица Здравева – раководител на Центар за развој на Источен плански регион и Финансов експерт во Проектот

Пред присутните гости и новинари, Проектот го промовираше Тим лидерот, Д-р Денис Жерновски.